საბრუნავი საშუალებების ფინანსირება

ბიზნესის მხარდასაჭერად, აქ.ახლა თიბისიმ საბრუნავი საშუალებების ფინანსირების ახალი პლატფორმა შექმნა. პლატფორმის მიზანია, ერთ სივრცეში გააერთიანოს ყველა ის სასესხო პროდუქტი, რომელიც განკუთვნილია საბრუნავი საშუალებების ფინანსირებისთვის და მომხმარებელს გაუმარტივოს თავის ბიზნესსაჭიროებებზე მორგებული პროდუქტებითა და გადახდის მოქნილი პირობებით სარგებლობა.

საბრუნავი საშუალებების ფინანსირება მოიცავს:
star
სასაქონლო მარაგების და ნედლეულის შეძენას;
star
პროდუქტის ან მომსახურების მომწოდებლების მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების გასტუმრებას;
star
იჯარის გადასახადს
star
კომუნალური გადასახადს
star
სახელფასო ხარჯს
star
ტრანსპორტირების ხარჯებს
star
რეკლამის და მარკეტინგის ხარჯებს
star
სხვა ხარჯებს

აირჩეით თქვენს საჭიროებაზე მორგებული პროდუქტი

ბიზნეს სესხი

სესხი თქვენი ბიზნესის განვითარებასა და ფინანსური სტაბილურობისათვის

საკრედიტო ხაზი

სწრაფი, მოქნილი და მარტივად ასათვისებელი საკრედიტო ხაზი წინასწარ დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში.

ბიზნეს ოვერდრაფტი

ლიმიტი თქვენი ბიზნეს საჭიროებებისთვის

აგრო სესხი

თიბისი ბანკი გთავაზობთ აგრობიზნესის განვითარებაზე ორიენტირებულ სესხს კონკურენტული საპროცენტო განაკვეთით, კლიენტზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და ხანგრძლივი საშეღავათო პერიოდით.

შეღავათიანი აგრო სესხი

ახალი სასოფლო–სამეურნეო საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოების გაფართოების დაფინანსებისათვის

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ სესხი
arrow_forward განაცხადის შევსება
მოითხოვე ბიზნეს სესხი