სახელმწიფო და საერთაშორისო პროექტები

სახელმწიფო და საერთაშორისო პროექტები საქართველოში ბიზნესის ფინანსირებისათვის

აწარმოე საქართველოში

მიიღეთ დაფინანსება ძირითადი საშუალებებისათვის და სახელმწიფოსგან სესხის პროცენტის თანადაფინანსება

საკრედიტო საგარანტიო სქემა

სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფის კომპონენტში 90%-მდე თანამონაწილეობა ბიზნეს სესხებისათვის

შეღავათიანი აგრო სესხი

სესხი ძირითადი საშუალებებისთვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებით

უმასპინძლე საქართველოში

სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მიზანია სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება საქართველოს კონკრეტულ რეგიონებში

ბიზნეს სესხი ქალი მეწარმეებისთვის

ბიზნეს სესხი ქალი მეწარმეებისთვის ბიზნესის გაფართოებასათვის და ახალი იდეების განვითარებისათვის

ბიზნეს სესხი 15%-იანი Cash Back-ით

სესხი ძირითადი საშუალებების დასაფინანსებლად, საიდანაც მთლიანი თანხის 15%-მდე უკან გიბრუნდებათმოითხოვე ბიზნეს სესხი