მიმდინარე ანგარიში

ეს არის თქვენი და ბანკის ურთიერთობის პირველი საფეხური. მიმდინარე ანგარიში დაგჭირდებათ ნაღდი თუ უნაღდო ოპერაციების წარმოებისას, მას ასევე გამოიყენებთ აქციებითა და შეთავაზებებით სარგებლობისთვის.

მიმდინარე ანგარიშის საშუალებით, შეძლებთ:
star
გადარიცხოთ შეუზღუდავი ოდენობის თანხა ნებისმიერ ვალუტაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით
star
დააკონვერტიროთ თანხები
star
გადაიხადოთ კომუნალური გადასახადები
star
განკარგოთ ანგარიშზე არსებული თანხა შეუზღუდავად

მიმდინარე ანგარიშის გახსნისას არ მოითხოვება პირველადი შენატანი ან მინიმალური ნაშთი. აქტიური მიმდინარე ანგარიში უვადოა.

ტარიფები

ანგარიშის გახსნა

უფასო

ყოველთვიური საკომისიო

0 ლარი

გადარიცხვა

ლარი

0.07% მინ. 0.90 ლარი

დოლარი

0.2% მინ. 15 დოლარი, მაქს. 500 დოლარი

სხვა ვალუტა

0.2% მინ. 5 ევრო მაქს. 500 ევრო

განაღდება

ლარი

0.2%

USD/EUR/GBP/CHF

<50,000-0.6%, >50,000- 0.5%