მოქმედი ხელშეკრულება

ძალაშია 29.01.2022 -დან

2022 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

ცვლილებები ხელშეკრულებაში იურიდიული პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ 

ცვლილებები ხელშეკრულებაში ძალაშია 25.03.2022-დან; 

ცვლილებების სანახავად დააჭირეთ

2021 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

ცვლილებები ხელშეკრულებაში იურიდიული პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ 

ცვლილებები ხელშეკრულებაში ძალაშია 15.06.2021-დან; 

ცვლილებების სანახავად დააჭირეთ

2020 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
2019 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
2018 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
2017 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
2016 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

25.12.2015 - 08.09.2016 მოქმედი ხელშეკრულება 

ცვლილება იურიდიული პირის ხელშეკრულებაში. 21.07.2016

2015 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
2014 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

03.11.2014 - 12.02.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულებაში ცვლილებები შევიდა 2014 წლის 24 დეკემბერს

21.10.2013 - 01.08.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულებაში ცვლილებები შევიდა 2014 წლის 23 ივლისს

01.08.2014 - 03.11.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულებაში ცვლილებები შევიდა 2014 წლის 24 ოქტომბერს

2013 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

20.06.2013 - 21.10.2013 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულებაში ცვლილებები შევიდა 2013 წლის 11 ოქტომბერს

05.02.2013 - 20.06.2013 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულებაში ცვლილებები შევიდა 2013 წლის 11 ივნისს

2012 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

20.11.2012 - 05.02.2013 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულებაში ცვილებები შევიდა 2013 წლის 25 იანვარს 

2011 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

12.06.2011 - 20.11.2012 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულებაში ცვლილებები შევიდა 2011 წლის 9 ნოემბერს 

13.05.2011 - 12.06.2011 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულებაში ცვლილებები შევიდა 2011 წლის 1 ივნისს