გამოიწერეთ ნაკრები

გამოიწერეთ თქვენს ბიზნესზე მორგებული საბანკო პროდუქტების და სერვისების ნაკრები. აირჩიეთ ყოველთვიური ან ყოველწიური გადახდის მეთოდი და გაიმარტივეთ თქვენი საბანკო საქმიანობა.

ნაკრების უპირატესობები
money_off
0 დამატებითი საკომისიო
receipt
გადაიხადეთ ხუთი კომუნალური გადასახადი უფასოდ
atm
მიიღეთ ხელსაყრელი გადარიცხვის და განაღდების ლიმიტები
credit_card
მიმდინარე ანგარიშზე მიბმული ბიზნეს ბარათი
devices
ბიზნეს ინტერნეტ ბანკი და ბიზნეს აპი უფასოდ
mobile_friendly
დიჯიპას აპლიკაცია
10 ლარი
20 ლარი
50 ლარი
ყოველთვიური საკომისიო
ყოველთვიური საკომისიო
ყოველთვიური საკომისიო
ბარათი
ბარათი
ბარათი
ანგარიში
ანგარიში
ანგარიში
ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
დიჯიპას აპლიკაცია
დიჯიპას აპლიკაცია
დიჯიპას აპლიკაცია
გადარიცხვა (ლარი)
გადარიცხვა (ლარი)
გადარიცხვა (ლარი)
უფასო < 500 ლარი
უფასო < 1,000 ლარი
ფიქს. 1 ლარი
გადარიცხვა (ვალუტა)
გადარიცხვა (ვალუტა)
გადარიცხვა (ვალუტა)
ფიქს. 15 $/€
SMS სერვისი
SMS სერვისი
SMS სერვისი
დღიური განაღდების ლიმიტი
დღიური განაღდების ლიმიტი
დღიური განაღდების ლიმიტი
უფასო - 2,000 ლარი
უფასო - 10 000 ლარი
უფასო - 15 000 ლარი
კომუნალური გადახდები
კომუნალური გადახდები
კომუნალური გადახდები
უფასო - 5
უფასო - 5
უფასო - 5
მიმდინარე სავალუტო ანგარიში (USD, EUR)
მიმდინარე სავალუტო ანგარიში (USD, EUR)
მიმდინარე სავალუტო ანგარიში (USD, EUR)
გახსნა უფასო
VISA BUSINESS (GEL, USD, EUR)
VISA BUSINESS (GEL, USD, EUR)
VISA BUSINESS (GEL, USD, EUR)
უფასო
100 ლარი
200 ლარი
500 ლარი
ყოველწლიური საკომისიო
ყოველწლიური საკომისიო
ყოველწლიური საკომისიო
ბარათი
ბარათი
ბარათი
ანგარიში
ანგარიში
ანგარიში
ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
დიჯიპას აპლიკაცია
დიჯიპას აპლიკაცია
დიჯიპას აპლიკაცია
გადარიცხვა (ლარი)
გადარიცხვა (ლარი)
გადარიცხვა (ლარი)
უფასო < 500 ლარი
უფასო < 1,000 ლარი
ფიქს. 1 ლარი
გადარიცხვა (ვალუტა)
გადარიცხვა (ვალუტა)
გადარიცხვა (ვალუტა)
ფიქს. 15 $/€
SMS სერვისი
SMS სერვისი
SMS სერვისი
დღიური განაღდების ლიმიტი
დღიური განაღდების ლიმიტი
დღიური განაღდების ლიმიტი
უფასო - 2,000 ლარი
უფასო - 10 000 ლარი
უფასო - 15 000 ლარი
კომუნალური გადახდები
კომუნალური გადახდები
კომუნალური გადახდები
უფასო - 5
უფასო - 5
უფასო - 5
მიმდინარე სავალუტო ანგარიში (USD, EUR)
მიმდინარე სავალუტო ანგარიში (USD, EUR)
მიმდინარე სავალუტო ანგარიში (USD, EUR)
გახსნა უფასო
VISA BUSINESS (GEL, USD, EUR)
VISA BUSINESS (GEL, USD, EUR)
VISA BUSINESS (GEL, USD, EUR)
უფასო
2 ლარი
5 ლარი
10 ლარი
ყოველთვიური საკომისიო
ყოველთვიური საკომისიო
ყოველთვიური საკომისიო
ბარათი
ბარათი
ბარათი
ანგარიში
ანგარიში
ანგარიში
ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
დიჯიპას აპლიკაცია
დიჯიპას აპლიკაცია
დიჯიპას აპლიკაცია
გადარიცხვა (ლარი)
გადარიცხვა (ლარი)
გადარიცხვა (ლარი)
უფასო < 500 ლარი
უფასო < 1,000 ლარი
ფიქს. 1 ლარი
გადარიცხვა (ვალუტა)
გადარიცხვა (ვალუტა)
გადარიცხვა (ვალუტა)
ფიქს. 15 $/€
SMS სერვისი
SMS სერვისი
SMS სერვისი
დღიური განაღდების ლიმიტი
დღიური განაღდების ლიმიტი
დღიური განაღდების ლიმიტი
უფასო - 2,000 ლარი
უფასო - 10 000 ლარი
უფასო - 15 000 ლარი
კომუნალური გადახდები
კომუნალური გადახდები
კომუნალური გადახდები
უფასო - 5
უფასო - 5
უფასო - 5
მიმდინარე სავალუტო ანგარიში (USD, EUR)
მიმდინარე სავალუტო ანგარიში (USD, EUR)
მიმდინარე სავალუტო ანგარიში (USD, EUR)
გახსნა უფასო
VISA BUSINESS (GEL, USD, EUR)
VISA BUSINESS (GEL, USD, EUR)
VISA BUSINESS (GEL, USD, EUR)
უფასო
20 ლარი
50 ლარი
100 ლარი
ყოველთვიური საკომისიო
ყოველთვიური საკომისიო
ყოველთვიური საკომისიო
ბარათი
ბარათი
ბარათი
ანგარიში
ანგარიში
ანგარიში
ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
დიჯიპას აპლიკაცია
დიჯიპას აპლიკაცია
დიჯიპას აპლიკაცია
გადარიცხვა (ლარი)
გადარიცხვა (ლარი)
გადარიცხვა (ლარი)
უფასო < 500 ლარი
უფასო < 1,000 ლარი
ფიქს. 1 ლარი
გადარიცხვა (ვალუტა)
გადარიცხვა (ვალუტა)
გადარიცხვა (ვალუტა)
ფიქს. 15 $/€
SMS სერვისი
SMS სერვისი
SMS სერვისი
დღიური განაღდების ლიმიტი
დღიური განაღდების ლიმიტი
დღიური განაღდების ლიმიტი
უფასო - 2,000 ლარი
უფასო - 10 000 ლარი
უფასო - 15 000 ლარი
კომუნალური გადახდები
კომუნალური გადახდები
კომუნალური გადახდები
უფასო - 5
უფასო - 5
უფასო - 5
მიმდინარე სავალუტო ანგარიში (USD, EUR)
მიმდინარე სავალუტო ანგარიში (USD, EUR)
მიმდინარე სავალუტო ანგარიში (USD, EUR)
გახსნა უფასო
VISA BUSINESS (GEL, USD, EUR)
VISA BUSINESS (GEL, USD, EUR)
VISA BUSINESS (GEL, USD, EUR)
უფასო

სახელფასო პროექტი ბიზნეს ნაკრების მფლობელებისთვის

თიბისის სახელფასო პროექტი კომპანიებს თანამშრომლებისთვის ხელფასის ჩარიცხვის პროცესს უმარტივებს და დასაქმებულებს საბანკო პროდუქტების უპირატესობებს სთავაზობს.

გადარიცხვები და განაღდება (იურიდიული პირებისთვის) keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

გადარიცხვები

10 ლარიანი

20 ლარიანი

50 ლარიანი

გარე სალარო გადარიცხვა თიბისი ბანკის ფილიალებიდან

0<=1000 ლარი - 5 ლარი 

1,000<=10,000 ლარი - 10 ლარი 

10,000<=100,000 ლარი - 20 ლარი 

>100,000 ლარი - 200 ლარი

0<=1000 ლარი - 5 ლარი 

1,000<=10,000 ლარი - 10 ლარი 

10,000<=100,000 ლარი - 20 ლარი 

>100,000 ლარი - 200 ლარი

0<=1000 ლარი - 5 ლარი 

1,000<=10,000 ლარი - 10 ლარი 

10,000<=100,000 ლარი - 20 ლარი 

>100,000 ლარი - 200 ლარი

გარე სალარო გადარიცხვა ციფრული არხებიდან

0>=500 ლარი - უფასო 

500<=1,000 ლარი - 1 ლარი  

1,000 <= 10,000 ლარი - 5 ლარი  

10,000<=100,000 ლარი -10 ლარი 

>100,000 ლარი - 100 ლარი

0<=1000 - უფასო 

1,000<= 10,000 - 5 ლარი 

10,000<= 100,000 - 10 ლარი     

>100,000 - 100 ლარი

1 ლარი

შიდა სალარო გადარიცხვა

„თიბისი ბანკის“ ფილიალებიდან - 3 ლარი 

ციფრული არხებიდან - უფასო

„თიბისი ბანკის“ ფილიალებიდან - 3 ლარი 

ციფრული არხებიდან - უფასო

„თიბისი ბანკის“ ფილიალებიდან - 3 ლარი 

ციფრული არხებიდან - უფასო

შიდა სავალუტო გადარიცხვა

„თიბისი ბანკის“ ფილიალებიდან - ექვ. 3 ლარი 

ციფრული არხებიდან - უფასო

„თიბისი ბანკის“ ფილიალებიდან - ექვ. 3 ლარი 

ციფრული არხებიდან - უფასო

„თიბისი ბანკის“ ფილიალებიდან - 3 ლარი 

ციფრული არხებიდან - უფასო

გარე სავალუტო გადარიცხვა აშშ $

ფიქსირებული 15 USD

გარე სავალუტო გადარიცხვა ევრო

ფიქსირებული 15 EUR

განაღდება

ანგარიშიდან 3,000 ლარამდე თანხის გატანის მინიმალური საკომისიო: 2% (მინ. 2 GEL).

ანგარიშიდან 3,000 ლარამდე თანხის გატანის მინიმალური საკომისიო: 2% (მინ. 2 GEL).

ანგარიშიდან 3,000 ლარამდე თანხის გატანის მინიმალური საკომისიო: 2% (მინ. 2 GEL).

გადარიცხვები და განაღდება (ფიზიკური პირებისთვის) keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

გადარიცხვები და განაღდება

2 ლარიანი

5 ლარიანი

10 ლარიანი

თანხის განაღდების ლიმიტი

დღიური 5000

დღიური 15 000

დღიური 20 000

გარე გადარიცხვა (ლარი)TBC ბანკის ფილიალებიდან

0<=500 ლარი - უფასო
 500<=10,000 ლარი - 4 ლარი
 10,000 <= 100,000 ლარი -10 ლარი
>100,000 ლარი - 100 ლარი

0<= 10,000 - 4 ლარი
 10,000<= 100,000 - 10 ლარი 
>100,000 - 100 ლარი

0<= 10,000 - 4 ლარი
 10,000<= 100,000 - 10 ლარი 
>100,000 - 100 ლარი

გარე გადარიცხვა (ლარი) ციფრული არხებიდან

0<=500 ლარი - უფასო
 500<=1,000 ლარი- 1 ლარი
 1,000<=10,000 ლარი - 2 ლარი
 10,000 <=100,000 ლარი - 5 ლარი
>100,000 ლარი- 50 ლარი

0<=1,000 - 1 ლარი
 1,000<= 10,000  - 2 ლარი 
 10,000<= 100,000 - 5 ლარი 
>100,000 – 50 ლარი

0<=1,000 - 1 ლარი
 1,000<= 10,000  - 2 ლარი 
 10,000<= 100,000 - 5 ლარი 
>100,000 – 50 ლარი

გარე სავალუტო გადარიცხვა

ფიქსირებული 15 USD

ფიქსირებული 15 EUR

შიდა გადარიცხვა (ლარი)TBC ბანკის ფილიალებიდან

1 GEL

1 GEL

1 GEL

შიდა გადარიცხვა (ლარი) ციფრული არხებიდან

უფასო

უფასო

უფასო

შიდა გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა) TBC ბანკის ფილიალებიდან

ექვ. 1 GEL

ექვ. 1 GEL

ექვ. 1 GEL

შიდა გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა) ციფრული არხებიდან

უფასო

უფასო

უფასო