გარანტიები

თიბისი ბანკი გთავაზობთ ადგილობრივი და საერთაშორისო გარანტიების მრავალფეროვან არჩევანს. დააზღვიეთ რისკები ჩვენთან და აწარმოეთ ბიზნესი ეფექტურად!

ჩვენ გთავაზობთ:

  • სატენდერო გარანტიას; 
  • ხელშეკრულების შესრულების გარანტიას; 
  • საავანსო გადახდის გარანტიას;
  • გადახდის გარანტიას; 
  • საგარანტიო ვალდებულებების გარანტიას; 
  • საგადასახადო ვალდებულებების უზრუნველყოფის გარანტიას (ყოფილი საბაჟო);
  • სარეზერვო (სტენდბაი) აკრედიტივს (SBLC) და ა.შ. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, მოგვწეროთ:  tradefinance@tbcbank.com.ge

ადგილობრივი საბანკო გარანტიის ტარიფები keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

ოპერაციები

ტარიფები

საკომისიო გარანტიის თანხის გადახდისთვის

0,15% - მინიმუმ 50 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

გარანტიაში ცვლილების შეტანა/ცვლილების ავიზირება

50 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

საკომისიო გარანტიის ვადაზე ადრე გაუქმებისთვის

50 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

საერთაშორისო საბანკო გარანტიის ტარიფებიი keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

ოპერაციები

ტარიფები

საკომისიო გარანტიის თანხის გადახდისთვის

0,15% - მინიმუმ 80 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

გარანტიაში ცვლილების შეტანა/ცვლილების ავიზირება:

80 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

საკომისიო გარანტიის ვადაზე ადრე გაუქმებისთვის

ფაქტის მიხედვით, უცხოური ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად

საკომისიო გარანტიის ავიზირებისთვის

0,15% - მინიმუმ 50 ერთეული მაქსიმუმ 400 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

საფოსტო ხარჯი (საერთაშორისო გარანტიის შემთხვევაში)

60 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

ტელეკომუნიკაცია (საერთაშორისო გარანტიის შემთხვევაში)

10 ერთეული (გარანტიის ვალუტაში)

სხვა ხარჯი

ფაქტის მიხედვით, უცხოური ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად

შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ გარანტია
edit განაცხადის შევსება