სარემონტო სამუშოების ხელშეკრულება

ჩამოტვირთეთ სარემონტო სამუშაოების ხელშეკრულების შაბლონის თანდართული ფაილი, შეიყვანეთ მონაცემები, მოარგეთ თქვენს სფეციფიკას და გამოიყენეთ თქვენს საქმიანობაში. 


თანდართული ფაილი: სარემონტო სამუშაოების ხელშეკრულება