ბიზნეს გეგმის გზამკვლევი

ბიზნეს გეგმა არის დოკუმენტი, რომელიც იძლევა ინფორმაციას ბაზარზე და დარგში არსებულ ვითარებაზე, კომპანიის მიმდინარე მდგომარეობაზე და ასევე ასახავს საწარმოს მომავალი განვითარებს გეგმებს. ჩამოტვირთეთ თანდართული ფაილი, მოარგეთ ფორმა თქვენი ბიზნესის სპეციფიკას და შეადგინეთ ბიზნეს გეგმა. 


თანდართული ფაილი: ბიზნეს გეგმის გზამკვლევი