1 ნოემბერი 22 წუთის საკითხავი
ევროპული ტკბილეული ქართული თხილით