7 აგვისტო 2 წუთის საკითხავი
ტრანზაქციის ცვლილება

ბიზნეს ინტერნეტ ბანკში უკვე შესაძლებელია, რომ მომხმარებელმა დააკორექტიროს მისთვის სასურველი ინფორმაცია. ტრანზაქციის საბოლოო დაავტორიზებამდე, შემქმნელ და ხელმომწერ მომხმარებლებს შეუძლიათ შეცვალონ ტრანზაქციის დეტალები.

 

მას შემდეგ, რაც მოხდება ტრანზაქციის დეტალების ცვლილება, საჭირო იქნება მხოლოდ მისი დაავტორიზება.

 

აქვე შეგიძლიათ, იხილოთ ტუტორიალი, სადაც არის ახსნილი, თუ როგორ ხდება ტრანზაქციის ცვლილების პროცესი.

კომენტარები