28 ნოემბერი 18 წუთის საკითხავი
მარწყვის მდელოები

თუ მარიამ ვებსტერის განმარტებით ლექსიკონში ჩავიხედავთ, აღმოვაჩენთ, რომ სიტყვა „ბაჯი აზერბაიჯანული წარმომავლობის, ბაღჩეულითა და ბოსტნეულით საცალოდ მოვაჭრე ქალბატონს, ან საქალბატონეს აღნიშნავს.