31 დეკემბერი 8 წუთის საკითხავი
დეკემბრის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა
26 სექტემბერი 16 წუთის საკითხავი
უხილავი ადამიანები - პაატა უჯმაჯურიძე
18 სექტემბერი 13 წუთის საკითხავი
ბიზნესდაჯილდოება 2019 იწყება
20 აგვისტო 7 წუთის საკითხავი
განახლებული ბიზნეს ინტერნეტ ბანკი