სწორი ფინანსური გადაწყვეტილებები სტარტაპერებისთვის

 

ტრენინგის მიზანია, სტარტაპერებისთვის ფინანსების ზოგადი პრინციპების გაცნობა.

 

ტრენინგის ფარგლებში დაინტერესებული პირები შეძლებენ რეალურ მაგალითებზე დაფუძნებული ფინანური მოდელის აწყობას და პროექტების მომგებიანობის განსაზღვრას.

 

ტრენინგზე განსახილველი საკითხებია:

 

  • ფინანსური გამოწვევები სტარტაპებისთვის

  • ფინანსური უწყისები (მოგება-ზარალი, ფინანსური მდგომარეობის უწყისი, ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი)

  • თვითღირებულებისა და BEP(Break Even Point) ნულოვანი მოგების წერტილის დაანგარიშება

 

ტრენინგი განკუთვნილია დამწყები ბიზნესებისა და სტარტაპერებისთვის. 

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა – 3 საათი

ტრენინგი სრულად დაფინანსებულია

ტრენინგის ლოკაცია - თბილისი, ჭავჭავაძის 11, თიბისი ბანკის ფილიალი

კომენტარები