საგადასახადო საკითხები

კურსის განმავლობაში განვიხილავთ საქართველოში მოქმედი გადასახადების გადახდის ვალდებულებების წარმოშობის ძირითად პრინციპებს და მათი გამოანგარიშების პრაქტიკულ მაგალითებს.

მოცემული კურსი მმართველი რგოლის წარმომადგენლებს საშუალებას მისცემს საგადასახადო დაბეგვრის სფეროში ცოდნა გაიღრმავონ, საქართველოში მოქმედი გადასახადებით დაბეგვრის ძირითად პრინციპებს გაეცნონ და მოცემული ცოდნა მუშაობის პროცესში გამოიყენონ. კომპანიის მმართველი რგოლი უშუალოდ არ არის ჩართული ბიუჯეტში გადასახადელი გადასახადების გამოანგარიშებაში. ამის მიუხედავად, ჩვენს ქვეყანაში მოქმედი საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპებისა და თავისებურებების ცოდნა მათთვის მნივნელოვანია. მენეჯმენტი მონაწილეობს სხვადასხვა სახის გადაწყვეტილების მიღებაში, რასაც ხშირად თან ახლავს სხვადასხვა ტიპისა და სიმძიმის საგადასახადო დაბეგვრა.ტრენერი: დავით პაპიაშვილი - აუდიტორული კომპანია „პაპიაშვილი კონსალტინგ გრუპის“ (Kreston International-ის წევრი) მმართველი პარტნიორი

ტრენინგის ხანგრძლივობა – 3 საათი

ტრენინგის ლოკაცია - თბილისი, ჭავჭავაძის 11, თიბისი ბანკის ფილიალი


კომენტარები