ინოვაციების მართვა


ინოვაციების მართვა თანამედროვე მენეჯმენტის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. დღესდღეობით, შეიძლება კომპანიების არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს, თუ ისინი საკმარისად ინოვაციურები არ იქნებიან. ინოვაციების დანერგვა, ფაქტობრივად, ყველა სფეროში საჭირო ხდება – წარმოებაში, მომსახურებაში თუ სხვა სფეროებში.

ინოვაციების მართვის მოკლე კურსი კომპანიის დირექტორებს, დამფუძნებლებსა და დაგადაწყვეტილების მიმღებ სხვა პირებს ინოვაციების მართვის პროცესის გაანალიზებაში დაეხმარება.


ტრენინგის ხანგრძლივობა – 3 საათი

ტრენინგი სრულად დაფინანსებულია

ტრენინგის ლოკაცია - თბილისი, ჭავჭავაძის 11, თიბისი ბანკის ფილიალი

კომენტარები