გაყიდვები

 

ემოციური გაყიდვების ტრენინგზე, მსმენელს ექნება საშუალება გაანალიზოს:

  •  თანამედროვე გაყიდვების აგების პრინციპები
  •  გაყიდვების სტრატეგიის შემუშავებასა და განხორციელების ეტაპები
  •  გაყიდვების გუნდის ჩამოყალიბება და მოტივაციის სქემა
  •  გაყიდვების გეგმის შედგენა და შედეგების კონტროლი

ტრენინგის შემდეგ მონაწილეებს შეეძებათ  რეალურ ქეისებზე დაყრდნობით, სწორად მოახდინონ ხარვეზების იდენტიფიცირება,  გაანალიზონ და გადაჭრან გაყიდვების მიმართულებით არსებული სირთულეები და დაგეგმონ მომავალი სამოქმედო ნაბიჯები.

 

ტრენინგი განკუთვნილია ორგანიზაციების მფლობელთათვის და გადაწყვეტილების მიმღები იმ პირებისთვის, ვინც ჩართულია პროდუქტებისა და მომსახურების გაყიდვებში, როგორც საცალო, აგრეთვე მსხვილ ინდივიდუალურ და კორპორატიულ დაკვეთების მიმართულებით.

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 საათი

ტრენინგი სრულად დაფინანსებულია

ტრენინგის ლოკაცია: თბილისი, ჭავჭავაძის 11, თიბისი ბანკის ფილიალი

კომენტარები