გამარტივებული IFRS სტანდარტები

რეფორმა IFRS for SME-ი (მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშების საერთაშორისო სტანდარტი) შეეხება მცირე და საშუალო მეწარმეებს, ანუ კომპანიებს, რომელთა ბრუნვა 2 მილიონი ლარიდან 100 მილიონ ლარამდეა, აქტივები -მილიონი ლარიდან 50 მილიონ ლარამდე, ხოლო კომპანიაში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10 დან 250-მდე.

კურსის განმავლობაში მოხდება IFRS for SME-ის სტანდარტების დანერგვის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება კომპანიებისათვის. ტრენინგი განკუთვნილია დამწყები და გამოცდილი ბუღალტრებისთვის, აუდიტორებისთვის, ფინანსისტებისთვისა და სხვა პროფესიის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ბუღალტერიის საბაზისო ცოდნას ფლობენ და სურთ შეიძინონ ან გაიღრმავონ ფასს-თან სამუშაო უნარები.

ტრენინგის მიზანია გამარტივებულ ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებთან დაკავშირებით რელევანტური ინფორმაციის მიწოდება, სტანდარტებთან მუშაობის უნარების განვითარება, სტანდარტებთან მუშაობაში ხშირად დაშვებული შეცდომების ანალიზი და ახალ სტანდარტებზე გადასვლის სამოქმედო გეგმის დასახვა.


ტრენერი: მარიამ ქოიავა
IFRS-ის ექსპერტი, ACCA-ს წევრი, ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის HBX CORE პროგრამის კურსდამთავრებული, Savvy Consulting -ის მმართველი პარტნიორი


ტრენინგის
ხანგრძლივობა:
3 საათი
ტრენინგის ლოკაცია: თბილისი, ჭავჭავაძის 11, თიბისი ბანკის ფილიალი

კომენტარები