ფინანსები არაფინანსისტებისთვის

რა მიმართულებითაც არ უნდა მუშაობდეთ, ფლობდეთ ბიზნესს, ან იყოთ დასაქმებული, ფინანსების ძირითადი პრინციპების ცოდნა აუცილებელი, და ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღებისათვის.

თემები, რომელსაც ტრენინგზე გაეცნობით:

  • ფინანსების სხვადასხვა მიმართულების ძირითადი პრინციპები
  • ფინანსური აქსიომები
  • ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
  • მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება
  • საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
  • ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
  • მომგებიანობის ანალიზი

 

ტრენინგი განკუთვნილია ბიზნესის მფლობელებისათვის, შუა და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის, ბუღალტრებისა და ფინანსებით დაინტერესებული კომპანიის წარმომადგენლებისთვის. 

 

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 საათი

ტრენინგი სრულად დაფინანსებულია

ტრენინგის ლოკაცია: თბილისი, ჭავჭავაძის 11, თიბისი ბანკის ფილიალი

 

 

კომენტარები