დაგეგმვა და ანალიზი

ყველა ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შემუშავებული მისია და მიზნები, რომელთა მიხედვითაც სტარატეგიული მოქმედებისა და ფინანსურ გეგმებს შეიმუშვებს; მათ კი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში გამოიყენებს, ან, მათი დახმარებით, მიზნებსა და მათი მიღწევის შესაძლებლობებსა შეაფასებს.

სააღრიცხვო ინფორმაცია მენეჯერს მიღწეული შედეგების შეფასებაში ეხმარება. შედეგების შედარებით მენეჯერებს შეუძლიათ გადახრები გამოთვალონ და მათი შესაძლო მიზეზები დაადგინონ, რომლითაც მომავალში მნიშვნელოვანი გადახრების აღმოფხვრას შეძლებენ.


ტრენერი: ლია ნადიბაიძე - თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა ESM-ის ფინანსების მართვისა და აღრიცხვის პროფესორი

ტრენინგის ხანგრძლივობა – 3 საათი

ტრენინგის ლოკაცია - თბილისი, ჭავჭავაძის 11, თიბისი ბანკის ფილიალი

კომენტარები