დაგეგმვა და ანალიზი

საგადასახადო აღრიცხვის და დეკლარილების გარდა ორგანიზაციას სამეურნეო საქმიანობის შედეგების შეჯამება და ანალიზი სჭირდება. ზოგჯერ ეს ინფორმაცია გამოქვეყნებას ექვემდებარება_მაგალითად ფასს(IFRS)  სტანდარტის მიხედვით, მაგრამ ზოგჯერ კონფიდეციალურია და მხოლოდ მენეჯერის მიერ მართვის პროცესში გამოიყენება გადაწყვეტილების მიღების, დაგეგმვის და კონტროლის დროს. ტრეინინგზე ვისაუბრებთ: 

  • როგორ უნდა მოვახდინოთ ხარჯების კლასიფიკაცია და ანალიზი მრავალი მიმართულებით
  • როგორ ვაწარმოოთ წაუგებლობის და მიზნობრივი მოგების ანალიზი
  • როგორ დავთვალოთ პროდუქტის ან მომსახურების თვითღირებულება ფასწარმოქმნის თვალსაზრისით 
  • როგორ მივიღოთ მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი ეფექტის მქონე გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 

ზოგიერთ შემთხვევაში გამოვიყენებთ EXCEL-ის ფინანსურ ფუნქციებს. 

ტრეინიგი განკუთვნილია ბიზნესისი მფლობელებისათვის, მენეჯერებისათვის, ბუღალტრებისა და ფინანსისტებისთვის, თუმცა გასაგები იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის.

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა – 3 საათი

ტრენინგი დაფინანსებულია სრულად

 

ტრენინგის ლოკაცია - თბილისი, ჭავჭავაძის 11, თიბისი ბანკის ფილიალი

კომენტარები