ბიუჯეტირება

ყველა ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შემუშავებული მისია და მიზნები, რომელთა მიხედვითაც სტარატეგიული მოქმედებისა და ფინანსურ გეგმებს შეიმუშვებს; მათ კი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში გამოიყენებს, ან, მათი დახმარებით, მიზნებსა და მათი მიღწევის შესაძლებლობებსა შეაფასებს.

ბიზნესის მართვა ბიუჯეტის შედგენასა და კონტროლს მოიცავს. ამ მოკლე კურსით თქვენ შეისწავლით:

  •   გაიგებთ ბიუჯეტის მომზადების სხვადასხვა ეტაპს
  •  განხილული იქნება კონკრეტული ბიზნესის მაგალითზე  როგორ უნდა მოვამზადოთ თითოეული მათგანი
  •   გავიგებთ როგორ მოვამზადოთ წარმოების ბიუჯეტი, საოპერაციო ბიუჯეტი, ნედლეულის შესყიდვის ბიუჯეტი, გაყიდვების ბიუჯეტი    და ა.შ.

ტრეინიგი განკუთვნილია ბიზნესის მფლობელებისათვის, მენეჯერებისათვის, ბუღალტრებისა და ფინანსისტებისთვის, თუმცა გასაგები იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის.

ტრენინგის ხანგრძლივობა – 3 საათი

ტრენინგი სრულად დაფინანსებულია

 

ტრენინგის ლოკაცია - თბილისი, ჭავჭავაძის 11, თიბისი ბანკის ფილიალი

კომენტარები