ბიუჯეტირება

ამ მოკლე კურსით თქვენ შეისწავლით ბიუჯეტის მომზადების სხვადასხვა ეტაპს. შეიტყობთ, რა განსხვავებაა „მთავარსა“ და „მცოცავ“ ბიუჯეტებს შორის, როგორ უნდა მოვამზადოთ თითოეული მათგანი.

კურსში ასევე განვიხილავთ ბიუჯეტირების ამოცანებსა და ვიწრო მიმართულების ბიუჯეტის შედგენას, როგორიცაა წარმოების ბიუჯეტი, საოპერაციო ბიუჯეტი, ნედლეულის შესყიდვის ბიუჯეტი, გაყიდვების ბიუჯეტი და ა.შ.


ტრენერი: ლია ნადიბაიძე - თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა ESM-ის ფინანსების მართვისა და აღრიცხვის პროფესორი

ტრენინგის ხანგრძლივობა – 3 საათი

ტრენინგის ლოკაცია - თბილისი, ჭავჭავაძის 11, თიბისი ბანკის ფილიალი

კომენტარები