გიორგი სიმონგულაშვილი

GEC-ის პარტნიორი

arrow_forward რეგისტრაცია

მენეჯმენტი
მართვის შედეგების ანატომია

ტრენინგი განკუთვნილია მცირე და საშუალო ზომის ბიზნეს კომპანიის და ასევე მოზრდილი კომპანიების მაღალი დონის მენეჯერებისთვის და კომპანიის მფლობელებისათვის, ტრენინგს ასევე შეიძლება დაესწროს ფინანსური და სხვა მიმართულების მენეჯერები. 

ხანგრძლივობა: 120 წუთი

წინამდებარე ტრენინგი უზრუნველყოფს კომპანიის ბიზნეს მოდელის სისტემური ხედვის გამომუშავებას და KPIs სისტემის (კომპანიის საქმიანობის ინდიკატორების) შექმნის, დანერგვის და მართვის მეთოდების და მექანიზმების გამოყენების უნარების გამომუშავებას, რაც კომპანიის ბიზნეს, საოპერაციო და ფინანსური მართვის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. 

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი თემები: 

  • კომპანიის მართვისას ძირითადი გამოწვევები 
  • KPIs სისტემის (კომპანიის საქმიანობის ინდიკატორების) სტრუქტურა და შექმნის პროცესი 
  • ბიზნესს კომპანიების 3D მოდელის და ღირებულების შექმნის სისტემის მიმოხილვა; 
  • ფინანსური და არაფინანსური მაჩვენებლების/ინდიკატორების განსაზღვრის მაგალითები და პროცესი 

ტრენინგის შედეგად მონაწილეები შეძლებენ: 

  • საკუთარი კომპანიის ბიზნეს და მართვის მოდელის შეფასებას 
  • ფინანსური და არაფინანსური მაჩვენებლების/ინდიკატორების განსაზღვრას 
  • პირველადი KPIs სისტემის შექმნას
room

Zoom

schedule

26 მაისი 2021, 18:00 - 20:00

3