მოგება-ზარალის უწყისი

მოგება-ზარალის უწყისში ასახულია შემოსავლები და ხარჯები, ასევე - მოგება ან ზარალი, რომელიც კომპანიამ მიიღო კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში. თანდართული ფაილი შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოგება–ზარალის უწყისის მოსამზადებლად. თქვენ უნდა შეიყვანოთ მონაცემები შესაბამისი მუხლების მიხედვით, ცხრილი ავტომატურად დააჯამებს მათ და გამოიანგარიშებს მოგებას ან ზარალს. ფორმა შეგიძლიათ მოარგოთ თქვენი ბიზნესის სპეციფიკას და საჭიროების შემთხვევაში სწრაფად დაამატოთ თქვენთვის საჭირო მუხლები ან წაშალოთ ის პუნქტები, რომლებიც არ გჭირდებათ. 


თანდართული ფაილი: მოგება-ზარალის უწყისი