სესხის ხელშეკრულება

თუ თანხის სესხება ან გასესხება გსურთ, გირჩევთ, მსესხებელთან/გამსესხებელთან გააფორმოთ სესხის წერილობითი ხელშეკრელება, რომელიც სამომავლო რისკებს დაგიზღვევთ. სესხის ხელშეკრულების შაბლონი არეგულირებს მსესხებლისა და გამსესხებლის ურთიერთობას. 

თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ქვემოთ მოცემული სესხის ხელშეკრულების შაბლონი, მოარგოთ თქვენს საჭიროებებს და გამოიყენოთ საქმიანობაში. 

სესხის ხელშეკჯრულების შაბლონი მხარეებს საშულებას აძლევს წერილობით განსაზღვრონ: 

·  სასესხო თანხის მოცულობა 

·  საპროცენტო განაკვეთი 

·  სესხის ვადა 

·  გადახდის პირობები მხარეთა უფლებები და მოვალეობები 

·  პასუხისმგებლობები 

·  ფორს მაჟორული საკითხები 

·  სხვა პირობები 


თანდართული ფაილი: სესხის ხელშეკრულების შაბლონი